بایگانی

Archive for اکتبر 2010

نقش قوش در دو اثر دوره ی هخامنشی

اکتبر 4, 2010 8 دیدگاه

 

این شکل پلاکی به ابعاد 12.3 در 12.3 سانتی متر به رنگ آبی مصری را نشان می دهد که در سال 1948 در سالن سی و دو ستون تخت جمشید یافته شده است. نقش این پلاک قوشی را نشان می دهد که دو شی ء دایره مانند را در چنگالهای خود گرفته است. دایره ی دیگری نیز بر روی سر پرنده قرار دارد. رنگ اصلی این دایره ها قرمز بوده که در اثر مرور زمان از بین رفته است. شکل زیر رنگ آمیزی اصلی این پلاک را، که توسط آقای شاهرخ رزمجو با کامپیوتر شبیه سازی شده، نشان می دهد.

 

همین نفش قوش با بالهای گشوده در تزیین ظرف نقره ای زیر نیز به کار رفته است. این نقش برگرفته از نقش های شاهین در آثار مصری است. نقوش نخل مانندی که بر ظرف به چشم می خورد از جمله نقشهای معمول در آثار دوره ی هخامنشی است که بر روی آثار فلزی، سفالین یا سنگی دوره ی هخامنشی نیز به چشم می خورد. این ظرف نقره ای اکنون در موزه ی متروپولیتن نیویورک قرار دارد.

جام سنگی 2900 ساله تپه ی حسنلو

اکتبر 4, 2010 ۱ دیدگاه

این جام سنگی در سال 1965 در کاوشهای مشترک موزه ی متروپولیتن نیوروک و دانشگاه پنسیلوانیا در تپه ی حسنلو در شمال غربی ایران، آذربایجان، یافته شده است. مکان دقیق یافت این اثر دژ ساختمان سوخته ی دوم است. ساخت این جام به 2900 سال پیش، یعنی عصر آهن 2، باز می گردد. در آن زمان استفاده از سنگ در ساخت ظروف در تمامی دنیای باستان رواج داشته و سنگهای درخشان رنگارنگ بین نواحی دوردست نیز داد و ستد می شده. این جام اکنون در موزه ی متروپولیتن قرار دارد.