بایگانی

Archive for سپتامبر 2011

موجودی با یک بدن و دو سرِ گاو و شیر

سپتامبر 30, 2011 بیان دیدگاه

موجود ترکیبی شیر و گاو، جنس: برنز، اندازه: 11.4 در 9.7 در 14.8 سانتی متر، قدمت: 3500 تا 3000 سال پیش، محل نگهداری: موزه ی هنر کلیولند

گاو نشان ی باروری و شیر نشان قدرت است. حدس زده می شود که تندیس این موجود ترکیبی در معبدی قرار داشته.

مرجع: وبگاه موزه ی هنر کلیولند

سردیس برنزی بز کوهی، دوره ی هخامنشی

سپتامبر 30, 2011 بیان دیدگاه

سردیس بز کوهی، جنس: برنز، اندازه: 16.9 در 6.5 در 11.7 سانتی متر، قدمت: 525 تا 450 پیش از میلاد (دوره ی هخامنشی)، محل نگهداری: موزه ی هنر کلیولند

مرجع: وبگاه موزه ی هنر کلیولند

تنگ نقره ای از دوره ی ساسانی

سپتامبر 29, 2011 4 دیدگاه

تنگ با دسته ای به شکل جانور، جنس: نقره، اندازه: 13.4 در 9 سانتی متر، قدمت: سده ی پنجم و ششم میلادی، محل نگهداری: موزه ی هنر کلیولند

مرجع: وبگاه موزه ی هنر کلیولند

گربه ی وحشی برنزی – دوره ی اشکانی

سپتامبر 29, 2011 ۱ دیدگاه

دسته به شکل گربه ی وحشی، جنس: برنز، اندازه: 11.6 در 30 سانتی متر، قدمت: سده ی نخست میلادی (دوره ی اشکانی)، محل نگهداری: موزه ی هنر کلیولند

مرجع: وبگاه موزه ی هنر کلیولند

بشقاب با نقش هرمز ساسانی در حال شکار شیر

سپتامبر 28, 2011 بیان دیدگاه

بشقاب با نقش شکار، جنس: نقره ی زراندود، وزن: 546 گرم، قطر: 20.8 سانتی متر، قدمت: سده ی چهارم تا ششم میلادی، محل نگهداری: موزه ی هنر کلیولند

نقش این بشقاب یکی از شاهان ساسانی را در حال شکار شیر نشان می دهد. با توجه به وسایل شاه و اسب که در تصویر نقش شده، حدس زده می شود که سبک کار متعلق به سده ی پنجم میلادی و هرمز سوم را نشان دهد. ولی نوع تاج به تاج هرمز دوم (303 تا 309 میلادی) شبیه است.

مرجع: وبگاه موزه ی هنر کلیولند

بشقاب نقره ی ساسانی با نقش ایزدبانوی آناهیتا

سپتامبر 28, 2011 ۱ دیدگاه

بشقاب با نقش آناهیتا (ایزدبانوی آب و باروری)، جنس: نقره ی زراندود، وزن: 523 گرم، قطر: 21.6 سانتی متر، ارتفاع: 4.6 سانتی متر، قدمت: سده ی چهارم تا ششم میلادی، محل نگهداری: موزه ی هنر کلیولند

مرجع: وبگاه موزه ی هنر کلیولند

ظرف ساسانی با نقش زنان برهنه ی نوازنده ی موسیقی

سپتامبر 27, 2011 بیان دیدگاه

ظرف بیضی شکل دو رنگ، جنس: نقره ی زراندود، اندازه: 28.2 در 14 سانتی متر، ارتفاع: 6.4 سانتی متر، قدمت: سده ی سوم تا پنجم میلادی، محل نگهداری: موزه ی هنر کلیولند

در سطح بیرونی این اثر علاوه بر نقش چند جانور و نقش گل و گیاه که در کل کار به صورت پیچنده دیده می شوند، چهار زن ( در دوطرف بخش میانی) به چشم می خورند که با بدن برهنه در حال نواختن موسیقی هستند. نوع آرایش موی این زنان بسیار شبیه به تندیسهای زنان برهنه ای است که از سایت باستانی حاجی آباد به دست آمده است.

علاوه بر این، همانگونه که در شکل زیر می توان دید، در انتهای طول بیضی در میان گیاهان فردی به چشم می خورد که تکوکی، که به سرِ گاو ختم می شود، در دست دارد. مشابه این تکوک در اشیای باستانی به دست آمده است.

بخش درونی ظرف، که در شکل زیر نشان داده شده، دارای سطحی یکنواخت و دو رنگ است.

مرجع: وبگاه موزه ی هنر کلیولند (توضیحات: نگارنده ی وبلاگ)