بایگانی

Archive for دسامبر 2011

سردیس دوره ی اشکانی یافته شده در همدان

دسامبر 30, 2011 بیان دیدگاه

سردیس، جنس: سنگ، اندازه: 18.1 در 15.1 سانتی متر، قدمت: 248 پیش از میلاد تا 226 پس از میلاد (دوره ی اشکانی)، منطقه ی جغرافیایی: همدان، محل نگهداری: موزه ی هنر والترز

مرجع: وبگاه موزه ی هنر والترز

تنگ آب 2800 ساله با دسته ای به شکل بز کوهی بالدار

دسامبر 30, 2011 بیان دیدگاه

تنگ آب با دسته هایی به شکل بز کوهی و بز کوهی بالدار، جنس: نقره و طلا، اندازه: 38.5 در 25.6 در 19.9 سانتی متر، قدمت: سده ی هشتم تا ششم پیش از میلاد (دوره ی پیش هخامنشی)، محل نگهداری: موزه ی میهو

مرجع: وبگاه موزه ی میهو

ظرف به شکل حمله ی شیر به گاو، دوره ی پیش-هخامنشی

دسامبر 29, 2011 3 دیدگاه

ظرف به شکل حمله ی شیر به گاو، جنس: نقره و طلا، اندازه: 14.7 در 9.5 در 24.5 سانتی  متر، قدمت: سده ی هشتم تا ششم پیش از میلاد (دوره ی پیش-هخامنشی)، محل نگهداری: موزه ی میهو

مرجع: وبگاه موزه ی میهو

قایق حامل درخت مقدس و بزها، دوره ی پیش-هخامنشی

دسامبر 27, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

قایق با بزهای سوار بر آن و درخت مقدس، جنس: نقره ی زراندود، اندازه: 25.5 در 12.5 در 32.8 سانتی متر، قدمت: سده ی هشتم تا ششم پیش از میلاد (دوره ی پیش-هخامنشی)، محل نگهداری: موزه ی میهو

مرجع: وبگاه موزه ی میهو

ظرف به شکل نبرد مرد با بز بالدار، دوره ی پیش-هخامنشی

دسامبر 27, 2011 بیان دیدگاه

ظرف* به شکل نبرد مرد با بز بالدار، جنس: نقره، اندازه: 25.5 در 23.8 در 17.8 سانتی متر، قدمت: سده ی هشتم یا هفتم پیش از میلاد (دوره ی پیش-هخامنشی)، محل نگهداری: موزه ی میهو

در شکل زیر همین اثر را از زاویه ی دیگری می توان دید:

مرجع: وبگاه موزه ی میهو

* توضیح نویسنده ی وبلاگ: در اینگونه ظرفها غالبا دو یا چند سوراخ ایجاد می شده و از یکی برای پر کردن بدنه ی داخلی طرف از آب استفاده می شده و به این ترتیب آب از سوراخ دیگر به بیرون فواره می زده. در این اثر دو سوراخ در پشت سر مرد و زیر گردن بز (بین دو پای پیشین) دیده می شود.

ظرف سیمین دوره ی پیش-هخامنشی به شکل بز

دسامبر 26, 2011 بیان دیدگاه

ظرف به شکل بز نشسته، جنس: نقره، اندازه: 28.5 در 36 سانتی متر، قدمت: سده ی هشتم تا ششم پیش از میلاد (دوره ی پیش-هخامنشی)، محل نگهداری: موزه ی میهو

مرجع: وبگاه موزه ی میهو

سردیس اشکانی یافته در همدان

دسامبر 26, 2011 بیان دیدگاه

سردیس، جنس: سنگ، اندازه: 20 در 12.6 در 12.9 سانتی متر، قدمت: 248 پیش از میلاد تا 226 پس از میلاد (دوره ی اشکانی)، منطقه ی جغرافیایی: همدان، محل نگهداری: موزه ی هنر والترز

مرجع: وبگاه موزه ی هنر والترز

کاسه ی دردار زرین هخامنشی

دسامبر 26, 2011 ۱ دیدگاه

کاسه ی دردار، جنس: طلا، قدمت: سده ی ششم یا پنجم پیش از میلاد (دوره ی هخامنشی)، محل نگهداری: موزه ی میهو

تندیس 4000 ساله موجود ماورایی شاخدار

دسامبر 24, 2011 3 دیدگاه

شکل بالا تندیس موجود ماورایی شاخداری را نشان می دهد که شاید متعلق به تمدن ایلام باشد و اکنون در موره ی میهو نگهداری می شود. ارتفاع این تندیس 15 سانتی متر و جنس آن از الکتروم است. قدمت این اثر به اواخر هزاره ی سوم یا اوایل هزاره ی دوم پیش از میلاد باز می گردد و از مناطق جنوبی یا شرقی ایران به دست آمده است. این اثر از جهت ساختار شبیه به این تندیس نیا-ایلامی در موزه ی متروپولیتن است که گاوی را به صورت دوزانو نشسته با گلدانی در دست نشان می دهد.

آتشدان طلای هخامنشی

دسامبر 24, 2011 بیان دیدگاه

جام یا آتشدان (مجمر) پایه دار، جنس: طلا، ارتفاع: 8.9 سانتی متر، قدمت: سده ی پنجم یا چهارم پیش از میلاد (دوره ی هخامنشی)، محل نگهداری: موزه ی میهو