بایگانی

Archive for دسامبر 2011

سردیس دوره ی اشکانی یافته شده در همدان

دسامبر 30, 2011 بیان دیدگاه

سردیس، جنس: سنگ، اندازه: 18.1 در 15.1 سانتی متر، قدمت: 248 پیش از میلاد تا 226 پس از میلاد (دوره ی اشکانی)، منطقه ی جغرافیایی: همدان، محل نگهداری: موزه ی هنر والترز

مرجع: وبگاه موزه ی هنر والترز

تنگ آب 2800 ساله با دسته ای به شکل بز کوهی بالدار

دسامبر 30, 2011 بیان دیدگاه

تنگ آب با دسته هایی به شکل بز کوهی و بز کوهی بالدار، جنس: نقره و طلا، اندازه: 38.5 در 25.6 در 19.9 سانتی متر، قدمت: سده ی هشتم تا ششم پیش از میلاد (دوره ی پیش هخامنشی)، محل نگهداری: موزه ی میهو

مرجع: وبگاه موزه ی میهو

ظرف به شکل حمله ی شیر به گاو، دوره ی پیش-هخامنشی

دسامبر 29, 2011 3 دیدگاه

ظرف به شکل حمله ی شیر به گاو، جنس: نقره و طلا، اندازه: 14.7 در 9.5 در 24.5 سانتی  متر، قدمت: سده ی هشتم تا ششم پیش از میلاد (دوره ی پیش-هخامنشی)، محل نگهداری: موزه ی میهو

مرجع: وبگاه موزه ی میهو

قایق حامل درخت مقدس و بزها، دوره ی پیش-هخامنشی

دسامبر 27, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

قایق با بزهای سوار بر آن و درخت مقدس، جنس: نقره ی زراندود، اندازه: 25.5 در 12.5 در 32.8 سانتی متر، قدمت: سده ی هشتم تا ششم پیش از میلاد (دوره ی پیش-هخامنشی)، محل نگهداری: موزه ی میهو

مرجع: وبگاه موزه ی میهو

ظرف به شکل نبرد مرد با بز بالدار، دوره ی پیش-هخامنشی

دسامبر 27, 2011 بیان دیدگاه

ظرف* به شکل نبرد مرد با بز بالدار، جنس: نقره، اندازه: 25.5 در 23.8 در 17.8 سانتی متر، قدمت: سده ی هشتم یا هفتم پیش از میلاد (دوره ی پیش-هخامنشی)، محل نگهداری: موزه ی میهو

در شکل زیر همین اثر را از زاویه ی دیگری می توان دید:

مرجع: وبگاه موزه ی میهو

* توضیح نویسنده ی وبلاگ: در اینگونه ظرفها غالبا دو یا چند سوراخ ایجاد می شده و از یکی برای پر کردن بدنه ی داخلی طرف از آب استفاده می شده و به این ترتیب آب از سوراخ دیگر به بیرون فواره می زده. در این اثر دو سوراخ در پشت سر مرد و زیر گردن بز (بین دو پای پیشین) دیده می شود.

ظرف سیمین دوره ی پیش-هخامنشی به شکل بز

دسامبر 26, 2011 بیان دیدگاه

ظرف به شکل بز نشسته، جنس: نقره، اندازه: 28.5 در 36 سانتی متر، قدمت: سده ی هشتم تا ششم پیش از میلاد (دوره ی پیش-هخامنشی)، محل نگهداری: موزه ی میهو

مرجع: وبگاه موزه ی میهو

سردیس اشکانی یافته در همدان

دسامبر 26, 2011 بیان دیدگاه

سردیس، جنس: سنگ، اندازه: 20 در 12.6 در 12.9 سانتی متر، قدمت: 248 پیش از میلاد تا 226 پس از میلاد (دوره ی اشکانی)، منطقه ی جغرافیایی: همدان، محل نگهداری: موزه ی هنر والترز

مرجع: وبگاه موزه ی هنر والترز