بایگانی

Archive for سپتامبر 2012

تندیس فیل از دوره ی سلجوقی

سپتامبر 30, 2012 بیان دیدگاه

تندیس فیل، جنس: سفال با لعاب فیروزه ای، اندازه: 26.1 در 15.5 سانتی متر، قدمت: سده ی دوازدهم میلادی (دوره ی سلجوقی)، منطقه ی جغرافیایی: ری، محل نگهداری: موزه ی هنرهای زیبای بوستون

مرجع: وبگاه موزه ی هنرهای زیبای بوستون

حعبه ی تزیینی 3000 ساله از جنس استخوان

سپتامبر 29, 2012 بیان دیدگاه

جعبه ی تزیینی، جنس: استخوان، قدمت: 1000 تا 800 پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: آذربایجان، محل نگهداری: موزه ی هنزهای زیبای بوستون

مرجع: وبگاه موزه ی هنزهای زیبای بوستون

لامپ سفالین ری

سپتامبر 28, 2012 بیان دیدگاه

لامپ، جنس: سفال، منطقه ی جغرافیایی: ری، قدمت: دوره ی پس از اسلام، محل نگهداری: موزه ی هنرهای زیبای بوستون

مرجع: وبگاه موزه ی هنرهای زیبای بوستون

شرابدان 2700 ساله ی لرستان

سپتامبر 27, 2012 ۱ دیدگاه

شرابدان/(عطردان/روغن دان)، جنس: برنز، اندازه: 14.9 در 30.9 سانتی متر، قدمت: سده ی هفتم تا چهارم پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: لرستان، محل نگهداری: موزه ی هنرهای زیبای بوستون

مرجع: وبگاه موزه ی هنرهای زیبای بوستون

کاسه ی سرامیکی 900 ساله

سپتامبر 26, 2012 بیان دیدگاه

کاسه ی سرامیکی از سده ی دوازدهم و سیزدهم میلادی، منطقه ی جغرافیایی: ایران، محل نگهداری: موزه ی هنرهای زیبای بوستون

مرجع: وبگاه موزه ی هنرهای زیبای بوستون

تندیس 2900 ساله ی بز نشسته

سپتامبر 25, 2012 بیان دیدگاه

تندیس بز در حالت نشسته، جنس: برنز، اندازه: 6.6 در 9.3 سانتی متر، قدمت: سده ی نهم پیش از میلاد، محل نگهداری: موزه ی هنرهای زیبای بوستون

مرجع: وبگاه موزه ی هنرهای زیبای بوستون

جام تخم مرغی شکل 4000 ساله

سپتامبر 24, 2012 بیان دیدگاه

جام تخم مرغی شکل، جنس: سفال، اندازه: 11.8 در 8 سانتی متر، قدمت: 2000 پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: ایران، محل نگهداری: موزه ی هنرهای زیبای بوستون

مرجع: وبگاه موزه ی هنرهای زیبای بوستون

فنجان 2700 ساله ی برنزی لرستان

سپتامبر 23, 2012 ۱ دیدگاه

فنجان با دسته ای به شکل پرنده، جنس: برنز، قدمت: سده ی هفتم تا چهارم پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: لرستان، محل نگهداری: موزه ی هنرهای زیبای بوستون

مرجع: وبگاه موزه ی هنرهای زیبای بوستون

کوزه ی زیبای 3000 ساله ی لرستان

سپتامبر 22, 2012 بیان دیدگاه

کوزه، جنس: سفال، اندازه: 49.53 در 40.6 سانتی متر، قدمت: 999 تا 800 پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: لرستان، محل نگهداری: موزه ی هنرهای زیبای بوستون

مرجع: وبگاه موزه ی هنرهای زیبای بوستون

کوزه ی 6300 ساله با نقوش هندسی

سپتامبر 21, 2012 بیان دیدگاه

کوزه با نقوش هندسی، جنس: سفال، قدمت: 4300 پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: تپه ی حصار، محل نگهداری: موزه ی هنرهای زیبای بوستون

مرجع: وبگاه موزه ی هنرهای زیبای بوستون