بایگانی

Archive for دسامبر 2012

وسیله ی زینتی 4000 ساله به شکل سر قوچ

دسامبر 8, 2012 بیان دیدگاه

Ornament_Mouflon_Penn

شیء تزیینی به شکل سر قوچ که دارای هفت جفت سوراخ در پیرامون خود برای اتصال است، جنس: طلا، قدمت: 2170 تا 1900 پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: تپه حصار، محل نگهداری: موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

مرجع: وبگاه موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

قرآنی از سده ی دوازدهم میلادی

دسامبر 6, 2012 ۱ دیدگاه

Ghoran_Saljoogh_Penn_1

Ghoran_Saljoogh_Penn_2

قرآنی از دوره ی سلجوقی به خط فردی به نام محمد بن الحسین، قدمت: 1164 میلادی، منطقه ی جغرافیایی: کرمان، محل نگهداری: موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

مرجع: وبگاه موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

تندیسک پلنگ با قدمت 4400 سال

دسامبر 6, 2012 بیان دیدگاه

Tiger_Hissar_Penn

تندیسک پلنگ، جنس: رخام گچی، ارتفاع: 3 سانتی متر، قدمت: 2400 تا 1900 پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: تپه حصار، محل نگهداری: موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

مرجع: وبگاه موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

در چوبی با قدمت 700 ساله

دسامبر 6, 2012 بیان دیدگاه

Door_Penn_1327

دری با تزیینات گل دارو منقش به آیاتی به خط نسخ در دو بخش بالایی، جنس: چوب با قطعات فلزی از جنس برنج، قدمت: 1327 میلادی، محل نگهداری: موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

مرجع: وبگاه موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

تندیس پنج هزارساله ی زنی یافته از تپه ی تورنگ

دسامبر 3, 2012 بیان دیدگاه

Female_Tureng_Penn

تندیس یک زن، جنس: سفال، قدمت: بین 3100-2900 تا 1900 پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: تپه ی تورنگ، محل نگهداری: موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

مرجع: وبگاه موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا