بایگانی

Archive for مارس 2014

بشقاب سیمین اردشیر هخامنشی

مارس 31, 2014 2 دیدگاه

Reza_Abbassi_Plate_Achaemenid

بشقاب با نوشته ای به خط میخی در پیرامون آن، جنس: نقره، قدمت: 465 تا 425 پیش از میلاد (دوره ی هخامنشی)، محل نگهداری: موزه ی رضا عباسی

متنی که دور تا دور بشقاب حکاکی شده به این صورت است:

به دستور اردشیر، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمین ها، فرزند خشایارشا، خشایارشا فرزند داریوش، یک هخامنشی، این بشقاب نقره ای برای خانه ی شاهی ساخته شد.

عکس از: A. Davey

تکوک زرین ساسانی به شکل اسب

مارس 30, 2014 بیان دیدگاه

Horse_Reza_Abbasi_Sassanid

تکوک به شکل اسب، جنس: طلا، قدمت: سده ی ششم یا هفتم میلادی (دوره ی ساسانی)، محل نگهداری: موزه ی رضا عباسی

عکس از A. Davey

جام سفالین هزاره ی دوم پیش از میلاد

مارس 16, 2014 بیان دیدگاه

Footed_Goblet_LACMA_2

جام پایه دار، جنس: سفال، ارتفاع: 16.7 سانتی متر، قطر: 15 سانتی متر، قدمت: هزاره ی دوم پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: غرب ایران، محل نگهداری: موزه ی هنر لوس آنجلس

مرجع: وبگاه موزه ی هنر لوس آنجلس

صفحه ی بازی بیست مربع یافته در شهر سوخته

مارس 7, 2014 4 دیدگاه

بازی بیست مربع یکی از محبوبترین بازی ها در مصر، میانرودان و ایران بوده. کهن ترین نمونه ای از این بازی که در ایران یافته شده و تصویر آندر شکل زیر نشان داده شده است، متعلق به شهر سوخته در سیستان است.
Game_Twenty_Shahr_Sukhteh
فرم چوبی این صفحه و شکل کلی خانه ها شبیه به نمونه های قدیمی تر یافته شده در گورهای سلطنتی اور است. در این شکل، سطر مرکزی که دارای هشت خانه است در یک سو از بالا و پایین با چهار خانه و در سوی دیگر با دو خانه احاطه شده است که اولی یک مستطیل 3 در 4 و دومی یک مستطیل 3 در 2 را ایجاد می کند. در صفحه ای که در شهر سوخته یافته شده خانه های بازی از پیچش های بدن یک مار تشکیل شده اند. فرم حرکت مهره ها در شکل زیر نشان داده شده است.
Game_Twenty_Player

مرجع: وبگاه دانشامه ی ایرایکا