بایگانی

Archive for آوریل 2014

بشقاب نقره ی ساسانی با نقش عقاب دو سر

آوریل 2, 2014 بیان دیدگاه

Reza_Abbassi_Plate_twoheadEagle

بشقاب با نقش عقاب دو سر، جنس: نقره ی زراندود، قدمت: سده ی پنجم یا ششم میلادی (دوره ی ساسانی)، محل نگهداری: موزه ی رضا عباسی

عکس از A. Davey

جام زرین هزاره ی نخست پیش از میلاد

آوریل 1, 2014 بیان دیدگاه

Reza_Abbassi_Beaker_Marlik

 

جام با نقش بز، جنس: طلا، قدمت: هزاره ی نخست پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: مارلیک، محل نگهداری: موزه ی رضا عباسی

عکس از A. Davey