بایگانی

Archive for مارس 2015

کوزه ی سه هزارساله

مارس 20, 2015 بیان دیدگاه

Zoomorphic_Vessel_Smithsonian

ظرف آب به شکل جانور، جنس:سفال، ارتفاع: 19.1 سانتی متر، درازا: 26.7 سانتی متر، قطر: 17.6 سانتی متر، قدمت: 800 تا 1350 پیش از میلاد، محل کشف: شمال غرب ایران، محل نگهداری: موزه ی اسمیتسونیان

مرجع: موزه ی اسمیتسونیان

کوزه ی سفالین دوره ی اشکانی

مارس 16, 2015 بیان دیدگاه

Jar_Smithsonian_Parthinaکوزه به شکل حیوان، جنس: سفال، ارتفاع: 20.3 سانتی متر، پهنا: 25.6 سانتی متر، شعاع: 14.1 سانتی متر، قدمت: 224 تا 160 پیش از میلاد (دوره ی اشکانی)، محل کشف: شمال غرب ایران، محل نگهداری: موزه ی اسمیتسونیان

مرجع: وبگاه موزه ی اسمیتسونیان

فانوس سفالی دوره ی اشکانی

مارس 12, 2015 بیان دیدگاه

Lantern_Parthian_Penn

فانوس، جنس: سفال، قدمت: دوره ی اشکانی، ارتفاع: 21.2 سانتی متر، قطر بیرونی: 11.7 سانتی متر، محل کشف: شهر نیپور (عراق)، محل نگهداری: موزه ی باستانشناسی و مردم شناسی دانشگاه پنسیلوانیا

مرجع: وبگاه موزه ی باستانشناسی و مردم شناسی دانشگاه پنسیلوانیا