بایگانی

Archive for مِی 2015

بشقاب نقره ی ساسانی با نقش شکار

مِی 30, 2015 بیان دیدگاه

Sassanid_Plate_LACMA

بشقاب با نقش شاه ساسانی در حال شکار، جنس: نقره، ابعاد: 4.29 در 19.53 سانتیمتر، قدمت: دوره ی ساسانی (651 تا 224 میلادی)، محل نگهداری: موزه ی هنر لس آنجلس

مرجع: وبگاه موزه ی هنر لس آنجلس

کوزه ی برنزی سه هزارساله

مِی 29, 2015 بیان دیدگاه

Jar_Bronze_LACMA

کوزه، جنس: برنز، ارتفاع: 32.4 سانتیمتر، قطر: 20.4 سانتیمتر، قدمت: 650 تا 1000 پیش از میلاد، محل کشف: شمال ایران، محل نگهداری: موزه ی هنر لس آنجلس

مرجع: وبگاه موزه ی هنر لس آنجلس

کاسه ی برنزی 2500 ساله

مِی 27, 2015 بیان دیدگاه

Bowl_Bronze_LACMAکاسه، جنس: برنز، قطر:15 سانتیمتر، عمق: 3.2 سانتیمتر، قدمت: 550 تا 330 پیش از میلاد، محل کشف: غرب ایران، محل نگهداری: موزه ی هنر لس آنجلس

مرجع: موزه ی هنر لس آنجلس

بشقاب نقره ی ساسانی با نقش گراز

مِی 26, 2015 بیان دیدگاه

Sassanid_Dish_Boar_LACMA

ظرف کم عمق با نقش گراز، جنس: نقره ی زراندود، قدمت: دوره ی ساسانی، قطر: 30.48 سانتیمتر، محل نگهداری: موزه ی هنر لس آنجلس

مرجع: وبگاه موزه ی هنر لس آنجلس

کاسه ی چهار هزار ساله

مِی 24, 2015 بیان دیدگاه

Bowl_2000BC_LACMA

کاسه ی تراش داده شده، جنس: کلسیت، ارتفاع: 8.5 سانتیمتر، قطر: 12.5 سانتیمتر، قدمت: 2000 پیش از میلاد، محل کشف: شمال شرق ایران، محل نگهداری: موزه ی هنر لس آنجلس

مرجع: وبگاه موزه ی هنر لس آنجلس

جام طلای هزاره ی نخست پیش از میلاد

مِی 22, 2015 بیان دیدگاه

Cup_LACMA_1stMillBC

جام با نقش غزال، جنس: طلا، ارتفاع: 11.4 سانتیمتر، قطر پایه: 5.7 سانتیمتر، قطر لبه: 7.6 سانتیمتر، قدمت: هزاره ی نخست پیش از میلاد، محل کشف: شمال غرب ایران، محل نگهداری: موزه ی هنر لس آنجلس

مرجع: وبگاه موزه ی هنر لس آنجلس

پلاک برنزی لرستان

مِی 22, 2015 بیان دیدگاه

Plaque_Revetment_Louvre

پلاک با نقش شخصی نشسته در برابر پیشکش ها و احاطه شده با کاهنان، جنس: برنز، قدمت: سده ی چهاردهم تا ششم پیش از میلاد، محل کشف: لرستان، محل نگهداری: موزه ی لوور

مرجع: وبگاه موزه ی لوور

گوشواره ی طلایی از عصر آهن

مِی 21, 2015 بیان دیدگاه

Earing_Luristan_Louvre

گوشواره، جنس: طلا، قدمت: سده ی چهاردهم تا سده ی ششم پیش از میلاد، محل کشف: لرستان، محل نگهداری: موزه ی لوور

مرجع: وبگاه موزه ی لوور

پیاله ی شراب نهصد ساله

مِی 11, 2015 بیان دیدگاه

Wine_Bowl_BritishMuseum

پیاله ی شراب که بر روی لبه ی بیرونی آن نوشته ای به خط کوفی در مدح شراب حک شده، این پیاله احتمالا جزء داراییهای شخصی به نام ابوشجاع در دوران سلجوقی بوده، جنس: طلا، محل کشف: نهاوند، قدمت: سده ی یازدهم یا دوازدهم میلادی، محل نگهداری: موزه ی بریتانیا

کاسه ی نقره ای 1200 ساله

مِی 10, 2015 بیان دیدگاه

Hermitage_Plate_Rosettes

کاسه با نقش گل وبوته، جنس: نقره ی زراندود، قدمت: سال 800 میلادی، محل ساخت: خراسان، یافته شده در شوش (؟)، محل نگهداری: موزه ی بریتانیا