بایگانی

Archive for اکتبر 2020

جام هفت هزارساله با نقش یوز

اکتبر 18, 2020 2 دیدگاه

Penn_Ceramic_Cheetah

جام پایه دارتزیین شده با نقوش هندسی و نقش یوز، جنس: سفال لعاب دار، ارتفاع: 13 سانتی متر، پهنا: 14 سانتی متر، قدمت: 5000 پیش از میلاد (Hisar IB)، محل کشف: تپه حصار، محل نگهداری: موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

مرجع: وبگاه موزه ی مردمشناسی و باستانشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

ظرف سفالین به شکل گوزن

اکتبر 17, 2020 بیان دیدگاه

ZoomorphicVessel

ظرف با رنگ قرمز سوخته به شکل گوزن با گردن بلندی که به عقب کشیده شده و شاخهای شاخه شاخه، جنس: سفال، محل ساخت: املش، محل نگهداری: موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

مرجع: وبگاه موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

کاسه ی نقره ی اشکانی

اکتبر 14, 2020 بیان دیدگاه

PAulGetty_ShallowBowl_Parthianکاسه ی کشکولی با سه ردیف تزیینات گل سرخ و یک  لعل در وسط، جنس: نقره ی زراندود، ابعاد: 17.9 سانتی متر در 7 سانتی متر، مکان ساخت: شرق امپراتوری اشکانی، قدمت: سده ی نخست پیش از میلاد، محل نگهداری: موزه ی پاول گتی

مرتبط: فنجان اشکانی

مرجع: وبگاه موزه ی پاول گتی