بایگانی

Archive for نوامبر 2020

تکوک هخامنشی به شکل بزکوهی بالدار

نوامبر 16, 2020 بیان دیدگاه

David_Aaron_Ibex

تکوکی به شکل بزکوهی بالدار با شاخهایی با شکوه و نگاهی مستقیم رو به جلو. در پشت گردن این بز، نقوشی وجود دارد که تداعی کننده ی یال هستند. در انتهای بالها، نقوش فرم پر به خود می گیرد. شاخها پیش از آنکه در نزدیکی گوش به فرم منحنی درآیند، کاملا ایستاده رو به بالا قرار دارند که نمایشی از قدرت جانور است. ارتفاع: 13.3، پهنا: 14.5 سانتی متر، جنس برنز، قدمت: دوره ی هخامنشی، محل کشف: آسیای میانه، محل نگهداری: گالری دیوید ارن در لندن

مرجع: وبگاه گالری دیوید ارن لندن