بایگانی

Archive for دسامبر 2020

سردیس 4300 ساله

دسامبر 30, 2020 بیان دیدگاه

سردیس یک فرمانروا، جنس: آلیاژی از مس، اندازه: 34.3 سانتی متر، قدمت: 4000 تا 4300 سال پیش، محل ساخت: ایران یا میانرودان، محل نگهداری: موزه ی متروپولیتن

هویت این سردیس و محل ساخت آن مشخص نیست. حدس زده می شود که متعلق به یک فرمانروا یا شخصی مهم از ایران یا میانرودان باشد. فرم بینی، لبها، گوشهای بزرگ، چشمها و ساختار صورت به سبکی طبیعت گرایانه است. فضای خالی چشم ها احتمالا در ابتدا با ماده ی قیمتی دیگری پر شده بوده. الگوهایی مانند موهای صاف ریش، سیبیل مرتب شده و خطوط منحنی روی سربند با وجود خوردگیهای سردیس، همچنان به صورت واضح دیده می شود.

مرجع: وبگاه موزه ی متروپولیتن

جام سفالین شش هزارساله

دسامبر 23, 2020 بیان دیدگاه

MetCupIbex

جام با نقش بزکوهی، جنس: سفال رنگ شده، ارتفاع: 14.3 سانتی متر، قطر لبه: 10.16 سانتی متر، قدمت: 4000 سال پیش از میلاد، محل کشف: تپه حصار، محل نگهداری: موزه ی متروپولیتن نیویورک

این جام دارای پایه ای کوتاه و دیواره ای نازک و صاف است. این دیواره با خطوط افقی تزیین شده و که در بین این خطوط، نقش چهار بز کوهی دیده می شود. دروسط شاخ منحنی هر بزکوهی، نقش یک دایره ی توپر دیده می شود که در میان تعدادی نقطه ی توپر به صورت دایروی احاطه شده است. این اثر که در گوری در تپه حصار در نزدیکی دامغان کشف شده است، متعلق به دوره ی تپه حصار IB است که 6000 سال پیش است. تقریبا در تمام گورهای تپه حصار جامهایی با نقوش بزکوهی، غزال و پرنده وجود دارد که نشان دهنده ی نقش عمیق نوشیدن در زندگی و شاید مرگ بوده .
مرجع: وبگاه موزه ی متروپولیتن

تکوک 2700 ساله به شکل قوچ

دسامبر 17, 2020 بیان دیدگاه

تکوک به شکل قوچ، جنس: نقره، اندازه: 37 در 21.5 سانتی متر، قدمت: سده ی ششم یا هفتم پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: شمال غرب ایران، محل نگهداری: موزه ی مترپولیتن

مرجع: وبگاه موزه ی متروپولیتن

وزنه ی 5000 ساله با نقش یوز

دسامبر 9, 2020 بیان دیدگاه

وزنه با نقش شخصی که دو یوز را از دم  گرفته است و این نقش در میان دو عقرب محصور است، جنس: کلریت که ماده ای است که در عین سخت بودن قابلیت تراش خوردن مناسبی دارد و به اندازه ی کافی ریزدانه است که جزئیات تراش را حفظ کند، قدمت: 2800 تا 2500 پیش از میلاد، محل کشف: جیرفت، محل نگهداری: موزه ی ایران باستان