بایگانی

Archive for آوریل 2021

جام سفالین شش هزار ساله با تزییات هندسی

آوریل 28, 2021 بیان دیدگاه

جام، جنس: سفال، ارتفاع: 10.95 سانتی متر، قطر لبه: 10.16 سانتی متر، قدمت: 4000 تا 3600 پیش از میلاد، محل کشف: تپه ی سیلک، محل نگهداری: موزه ی متروپولیتن نیویورک

این جام با پایه ی باریک و کناره های مستقیم، از خاک رس و با استفاده از چرخ سفالگری ساخته شده است و با خطوط عمودی و ردیف های مثلثی سیاه رنگ تزیین شده است.

این جام در تپه ی سیلک کاشان یافته شده است. سایت باستانشناسی سیلک شامل دو تپه است. سکونت در تپه ی شمالی، از حدود 6000 تا 4000 پیش از میلاد و در تپه ی جنوبی، جایی که این لیوان پیدا شده است، سکونت از حدود 4000 تا 2500 پیش از میلاد وجود داشته. در تپه ی سیلک، مردم در خانه های ساخته شده از آجرهای گلی زندگی می کردند و مردگان خود را در زیر کف خانه دفن می کردند. بنابراین نمی توان به صورت قطعی گفت که آیا این جام از محیط خانه یا از یک گور به دست آمده است. حدس زده می شود چه بسا از این جام ابتدا به عنوان ظرف آشامیدنی استفاده می شده و سپس از آن در مراسم تدفین استفاده شده.

مرجع: وبگاه موزه ی متروپولیتن