بایگانی

Archive for the ‘اشکانیان (Parthian)’ Category

کاسه ی نقره ی اشکانی

ژانویه 13, 2017 2 دیدگاه

smithsonian_bowl_parthian

کاسه، جنس: نقره، ارتفاع: 5.9 سانتیمتر، قطر: 21.8 سانتیمتر، قدمت: 300 تا 100 پیش از میلاد (دوره ی اشکانی)، محل ساخت: ایران، محل نگهداری: موزه ی اسمیتسونیان

مرجع: وبگاه موزه ی اسمیتسونیان

زینتی دوهزارساله به شکل قلب

ژانویه 5, 2017 بیان دیدگاه

smithsonian_heart_parthian

زینتی به شکل قلب با نقش دو گراز، این شکل زینتی با ده حلقه ای که در پشتش بوده به لباس دوخته می شده، جنس: طلا، ابعاد: 5.1 در 5 در 1 سانتیمتر، قدمت: سده ی دوم پیش از میلاد تا سده ی دوم پس از میلاد (دوره ی اشکانی)، محل ساخت: ایران، محل نگهداری: موزه ی اسمیتسونیان

مرجع: وبگاه موزه ی اسمیتسونیان

کوزه ی سفالین دوره ی اشکانی

مارس 16, 2015 بیان دیدگاه

Jar_Smithsonian_Parthinaکوزه به شکل حیوان، جنس: سفال، ارتفاع: 20.3 سانتی متر، پهنا: 25.6 سانتی متر، شعاع: 14.1 سانتی متر، قدمت: 224 تا 160 پیش از میلاد (دوره ی اشکانی)، محل کشف: شمال غرب ایران، محل نگهداری: موزه ی اسمیتسونیان

مرجع: وبگاه موزه ی اسمیتسونیان

فانوس سفالی دوره ی اشکانی

مارس 12, 2015 بیان دیدگاه

Lantern_Parthian_Penn

فانوس، جنس: سفال، قدمت: دوره ی اشکانی، ارتفاع: 21.2 سانتی متر، قطر بیرونی: 11.7 سانتی متر، محل کشف: شهر نیپور (عراق)، محل نگهداری: موزه ی باستانشناسی و مردم شناسی دانشگاه پنسیلوانیا

مرجع: وبگاه موزه ی باستانشناسی و مردم شناسی دانشگاه پنسیلوانیا

تکوک اشکانی به شکل سیاهگوش

ژوئن 18, 2013 بیان دیدگاه

Parthian_Rhyton_Caracal_Miho

تکوک به شکل سیاهگوشی که خروسی را در چنگال گرفته، جنس: نقره ی زراندود شده، ارتفاع: 27 سانتی متر، طول 32.7 سانتی متر، وزن: 878 گرم، قدمت: سده ی نخست پیش از میلاد (دوره ی اشکانی)، منطقه ی جغرافیایی: ایران یا آسیای میانه، محل نگهداری: موزه ی میهو

مرجع: وبگاه موزه ی میهو

سردیس نقره ی اشکانی

سپتامبر 16, 2012 بیان دیدگاه

سردیس، جنس: نقره، اندازه: 4 در 6 سانتی متر، قدمت: 249 پیش از میلاد تا 224 پس از میلاد(دوره ی اشکانی)، محل یافت: شرق آناتولی، محل نگهداری: موزه ی هنرهای زیبای بوستون

مرجع: وبگاه موزه ی هنرهای زیبای بوستون

تکوک نقره ی اشکانی به شکل سیاهگوش

سپتامبر 1, 2012 بیان دیدگاه

تکوک به شکل سیاهگوش، جنس: نقره و طلا، ارتفاع: 23.5 سانتی متر، قدمت: سده ی نخست پیش از میلاد تا سده ی نخست پس از میلاد (دوره ی اشکانی)، محل نگهداری: موزه ی اسمیتسونیان

مرجع: وبگاه موزه ی اسمیتسونیان