بایگانی

Archive for the ‘لرستان’ Category

پلاک برنزی لرستان

مِی 22, 2015 بیان دیدگاه

Plaque_Revetment_Louvre

پلاک با نقش شخصی نشسته در برابر پیشکش ها و احاطه شده با کاهنان، جنس: برنز، قدمت: سده ی چهاردهم تا ششم پیش از میلاد، محل کشف: لرستان، محل نگهداری: موزه ی لوور

مرجع: وبگاه موزه ی لوور

گوشواره ی طلایی از عصر آهن

مِی 21, 2015 بیان دیدگاه

Earing_Luristan_Louvre

گوشواره، جنس: طلا، قدمت: سده ی چهاردهم تا سده ی ششم پیش از میلاد، محل کشف: لرستان، محل نگهداری: موزه ی لوور

مرجع: وبگاه موزه ی لوور

تنگ آب برنزی 3800 ساله

آوریل 13, 2013 3 دیدگاه

Tankard_BM_Elamite

تنگ آب، جنس: برنز، ارتفاع: 16 سانتیمتر، پهنا: 13.7 سانتیمتر، وزن: 439 گرم، قدمت: سده ی هجدهم پیش از میلاد،تمدن: ایلامی، منطقه ی جغرافیایی: لرستان، محل نگهداری: موزه ی بریتانیا

بر روی این تنگ آب متنی به خط میخی اکدی (بابلی)، که برای نگارش متون درباری در شوش به کار می رفته، حک شده است. این متن چنین است: « اتاخوشو، پسر خواهر سیلهاها، او که دارای … است، از مردم شوش. ابن اداد، کاتب نسخه های خطی، پیشخدمت او، این گوناگی* را برای او ساخت و به او داد.

* گوناگی: نام این گونه تنگ آب

مرجع: وبگاه موزه ی بریتانیا

دسته ی برنزی 2700 ساله

اکتبر 4, 2012 بیان دیدگاه

دسته، جنس: برنز، قدمت: سده ی هفتم تا چهارم پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: لرستان، محل نگهداری: موزه ی هنرهای زیبای بوستون

مرجع: وبگاه موزه ی هنرهای زیبای بوستون

شرابدان 2700 ساله ی لرستان

سپتامبر 27, 2012 ۱ دیدگاه

شرابدان/(عطردان/روغن دان)، جنس: برنز، اندازه: 14.9 در 30.9 سانتی متر، قدمت: سده ی هفتم تا چهارم پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: لرستان، محل نگهداری: موزه ی هنرهای زیبای بوستون

مرجع: وبگاه موزه ی هنرهای زیبای بوستون

فنجان 2700 ساله ی برنزی لرستان

سپتامبر 23, 2012 ۱ دیدگاه

فنجان با دسته ای به شکل پرنده، جنس: برنز، قدمت: سده ی هفتم تا چهارم پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: لرستان، محل نگهداری: موزه ی هنرهای زیبای بوستون

مرجع: وبگاه موزه ی هنرهای زیبای بوستون

کوزه ی زیبای 3000 ساله ی لرستان

سپتامبر 22, 2012 بیان دیدگاه

کوزه، جنس: سفال، اندازه: 49.53 در 40.6 سانتی متر، قدمت: 999 تا 800 پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: لرستان، محل نگهداری: موزه ی هنرهای زیبای بوستون

مرجع: وبگاه موزه ی هنرهای زیبای بوستون

تندیس برنزی سه هزارساله ی بز

سپتامبر 11, 2012 بیان دیدگاه

تندیس بز، جنس: برنز، اندازه: 12.2 در 12.8 سانتی متر، قدمت: سده ی دهم یا نهم پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: از برنزهای لرستان یافته شده در آذربایجان، محل نگهداری: موزه ی هنرهای زیبای بوستون

مرجع: وبگاه موزه ی هنرهای زیبای بوستون

فنجان برنزی 3000 ساله ی لرستان

سپتامبر 7, 2012 بیان دیدگاه

فنجان تزیین شده، جنس: برنز، اندازه: 6.3 در 9 ساتنی متر، قدمت: سده ی نهم و دهم پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: لرستان، محل نگهداری: موزه ی هنرهای زیبای بوستون

مرجع: وبگاه موزه ی هنرهای زیبای بوستون

ظرف دسته‌دار 3000 ساله‌ی لرستان

فوریه 4, 2012 ۱ دیدگاه

ظرف دسته‌دار، جنس: سفال، اندازه: 17.8 در 32 در 20.3 سانتی‌متر، قدمت: 1100 تا 700 پیش از میلاد، منطقه‌ی جغرافیایی: لرستان، محل نگهداری: موزه‌ی هنر والترز

مرجع: وبگاه موزه‌ی هنر والترز