بایگانی

Archive for the ‘تپه ی حصار (Tepe Hissar)’ Category

وسیله ی زینتی 4000 ساله به شکل سر قوچ

دسامبر 8, 2012 بیان دیدگاه

Ornament_Mouflon_Penn

شیء تزیینی به شکل سر قوچ که دارای هفت جفت سوراخ در پیرامون خود برای اتصال است، جنس: طلا، قدمت: 2170 تا 1900 پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: تپه حصار، محل نگهداری: موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

مرجع: وبگاه موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

تندیسک پلنگ با قدمت 4400 سال

دسامبر 6, 2012 بیان دیدگاه

Tiger_Hissar_Penn

تندیسک پلنگ، جنس: رخام گچی، ارتفاع: 3 سانتی متر، قدمت: 2400 تا 1900 پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: تپه حصار، محل نگهداری: موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

مرجع: وبگاه موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

کاسه ی سفالین 6300 ساله از چشمه علی شهرری

اکتبر 3, 2012 بیان دیدگاه

کاسه، جنس: سفال، قطر: 15.9 سانتی متر، ارتفاع: 14.8 سانتی متر، قدمت: 4300 پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: ری- تپه ی چشمه علی – حصار، محل نگهداریک موزه ی هنرهای زیبای بوستون

مرجع: وبگاه موزه ی هنرهای زیبای بوستون

کاسه ی سفالین 6300 ساله

اکتبر 2, 2012 بیان دیدگاه

کاسه با تزیینات نقوش هندسی، جنس: سفال، اندازه: 10 در 17.4 سانتی متر، قدمت: 4300 پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: تپه ی حصار، محل نگهداری: موزه ی هنرهای زیبای بوستون

مرجع: وبگاه موزه ی هنرهای زیبای بوستون

کوزه ی 6300 ساله با نقوش هندسی

سپتامبر 21, 2012 بیان دیدگاه

کوزه با نقوش هندسی، جنس: سفال، قدمت: 4300 پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: تپه ی حصار، محل نگهداری: موزه ی هنرهای زیبای بوستون

مرجع: وبگاه موزه ی هنرهای زیبای بوستون

ظرف 4400 ساله به شکل پیکرک زن

دسامبر 9, 2011 بیان دیدگاه

ظرفی به شکل پیکرک زن، جنس: سفال، قدمت: 2400 پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: تپه حصار، محل نگهداری: موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

مرجع: وبگاه موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا