بایگانی

Archive for the ‘انستیتو مطالعات شرقی دانشگاه شیکاگو’ Category

تزیینات لباس هخامنشی با نقش شیر بالدار

مِی 8, 2021 بیان دیدگاه

Persian_Roundel_UChicago

این شیء تزیینی زرین با نقش شیر بالداری با دهانی نیمه باز که محصور در یک دایره ی بیرونی است، نشانگر مهارت فوق العاده ی زرگران هخامنشی در ساخت المانهای ظریف است. در پشت دایره ی بیرونی، شانزده حلقه ی کوچک برای اتصال آن به لباس وجود دارد. اینگونه تزیینات با توصیفی که هرودوت از سربازان خشایارشا داشته و نوشته که «آنان به شکل باشکوهی آراسته بودند و از طلا می درخشیدند.» هماهنگی دارد. این المان باستانی هم اکنون در موزه ی انستیتو مطالعات شرقی دانشگاه شیکاگو قرار دارد.

مرجع: وبگاه موزه ی انستیتو مطالعات شرقی دانشگاه شیکاگو

عروسک استخوانی، شهر استخر

ژوئیه 28, 2011 بیان دیدگاه

تندیس ساخته شده از استخوان (به احتمال زیاد یک عروسک)، یافته شده در شهر استخر، دوره ی اسلامی، محل کنونی: انستیتوی مطالعات شرقی دانشگاه شیکاگو

مرجع:  وبگاه موزه ی انستیتوی مطالعات شرقی دانشگاه شیکاگو