بایگانی

Archive for the ‘انستیتو هنر دیترویت’ Category

در چهل ستون در انستیتوی هنر دیترویت

ژوئیه 30, 2011 بیان دیدگاه

دری که گفته می شود متعلق به چهل ستون در اصفهان بوده، قدمت: 1650 میلادی، اندازه: 193.68 در 83.82 در 3.48 سانتی متر، محل کنونی: انستیتوی هنر دیترویت

جزییات بیشتر نقش های روی در را می توان در شکل های زیر دید.