بایگانی

Archive for the ‘انستیتو هنر مینیاپلیس’ Category

ابریق به شکل قوچ، دوره ی سلجوقی

ژانویه 2, 2012 بیان دیدگاه

ابریق به شکل قوچ، جنس: سفال با لعاب آبی رنگ، اندازه: 17.8 سانتی متر، قدمت: دوره ی سلجوقی، منطقه ی جغرافیایی: ری، محل نگهداری: انستیتو هنر مینیاپلیس

مرجع: وبگاه انستیتو هنر مینیاپلیس

بیلچه ی دوهزار و پانصد ساله

اکتبر 10, 2011 بیان دیدگاه

بیلچه با تزیین دو پرنده (احتمالا با کاربرد آیینی)، جنس: برنز، اندازه: 30.8 در 10.8 در 11.4 سانتی متر، قدمت: سده ی سیزدهم تا سده ی پنجم پیش از  میلاد، منطقه ی جغرافیایی: لرستان، محل نگهداری: انستیتو هنر مینیاپلیس

مرجع: انستیتو هنر مینیاپلیس

آفتابه ی برنزی دو هزار و ششصد ساله ی لرستان

اکتبر 5, 2011 2 دیدگاه

آفتابه، جنس برنز، اندازه: 21 در 18.1 سانتی متر، قدمت: 600 پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: لرستان، محل نگهداری: انستیتو هنر مینیاپلیس

مرجع: وبگاه انستیتو هنر مینیاپلیس