بایگانی

Archive for the ‘سایت باستانی نقش رستم’ Category

نقش برجسته ی اردشیر یکم در نقش رستم

نوامبر 2, 2011 بیان دیدگاه

شکل بالا نقش برجسته ی اردشیر یکم موسس سلسله ی ساسانی را نشان می دهد که پس از پیروزی بر اردوان پنجم آخرین شاه اشکانی حکومت را در دست گرفت. در سمت راست تصویر، اردشیر و در سمت چپ تصویر، اهورمزدا نشسته بر اسب نشان داده شده اند. در کنار پای هر دو اسب بر روی زمین دو پیکر تصویر شده که تصویر سمت راست اردوان پنجم و تصویر سمت چپ اهریمن را نشان می دهد. در این نقش برجسته اردشیر در حال دریافت نماد شاهی از اهورمزداست.

توضیحات برگرفته از کتاب شاهنشاهی ساسانی، نویسنده: دکتر تورج دریایی

منبع عکس: ویکیپدیا