بایگانی

Archive for the ‘سایت باستانی پارسه (تخت جمشید)’ Category

دسته ی شمشیرهای هخامنشی

دسامبر 2, 2016 بیان دیدگاه

hilt_persepolis_lapis_lazuliدسته ی شمشیرهای هخامنشی تزیین شده با سنگ لاجورد، قدمت: 2500 سال، محل کشف: پارسه (تخت جمشید)، محل نگهداری: موزه ی پارسه

شییپور برنزی هخامنشی

دسامبر 2, 2016 بیان دیدگاه

bronze_trumpet_persepolisشیپور، جنس: برنز، قدمت: 2500 سال (دوره ی هخامنشی)، محل کشف: پارسه (تخت جمشید)، محل نگهداری: موزه ی پارسه

ظروف سنگی دوره ی هخامنشی

ژوئن 30, 2011 بیان دیدگاه

تصاویر زیر نمونه هایی از ظروف سنگی که در پارسه (تخت جمشید) کشف شده را نشان می دهد. این ظروف اکنون در موزه ی تخت جمشید (موزه ی کاخ مشکوی) قرار دارند.

نمونه ی امضای سرکارگران پارسه (تخت جمشید)

ژوئن 27, 2011 16 دیدگاه

افرادی که ساخت پارسه (تخت جمشید) را به عهده داشتند پس از اتمام بخشی از بنا که عهده دار ساخت آن بودند بر روی کار خود امضا می کردند. در تصاویر زیر سه نمونه از این امضاها را که بر روی پایه های ستون های پارسه انجام شده می توان دید. این امضاها تنها به پایه ی ستون ها محدود نمی شود و در کل بنا به چشم می خورد. به عنوان مثال به تناوب در فواصل معینی در نقش برجسته ها نیز دیده می شوند. امضاها غالبا از نقوش هندسی ساده مانند دوایر به هم چسبیده یا خطوط متعامد تشکیل شده است.

امضا در سمت چپ تصویر (به شکلی شبیه به  Y که 90 درجه چرخیده است.)

امضا در میانه ی تصویر (به شکل  8)

امضا در سمت چپ تصویر (به شکل صلیب شکسته)