بایگانی

Archive for the ‘موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا’ Category

کاشیهایی از دوره ی صفوی

اکتبر 22, 2015 بیان دیدگاه

Safavid_Tile_Penn_1

Safavid_Tile_Penn_2

Safavid_Tile_Penn_3

Safavid_Tile_Penn_4

Safavid_Tile_Penn_5

کاشی های دوره ی صفوی، قدمت: 1600 تا 1799 میلادی، محل نگهداری: موزه ی باستانشناسی و مردم شناسی دانشگاه پنسیلوانیا

 مرجع: وبگاه موزه ی باستانشناسی و مردم شناسی دانشگاه پنسیلوانیا 1، 2 ، 3 ، 4 ، 5

فانوس سفالی دوره ی اشکانی

مارس 12, 2015 بیان دیدگاه

Lantern_Parthian_Penn

فانوس، جنس: سفال، قدمت: دوره ی اشکانی، ارتفاع: 21.2 سانتی متر، قطر بیرونی: 11.7 سانتی متر، محل کشف: شهر نیپور (عراق)، محل نگهداری: موزه ی باستانشناسی و مردم شناسی دانشگاه پنسیلوانیا

مرجع: وبگاه موزه ی باستانشناسی و مردم شناسی دانشگاه پنسیلوانیا

صورتک سفالین تپه ی حسنلو

آوریل 9, 2013 بیان دیدگاه

Figurine_Hasanlu_IV_Penn

صورتک سفالین با دو برآمدگی شاخ مانند درسر، چشم های بزرگ، ابروان پیوسته و دهان کوچک، قدمت: 1200 تا 900 پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: تپه ی حسنلو، محل نگهداری: موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

مرجع: وبگاه موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

پلاک طلایی کمربند با قدمت 2900 سال

فوریه 22, 2013 بیان دیدگاه

Plaque_Ziwiye

پلاک یک کمربند با نقش سه جفت پرنده، جنس: طلا، قدمت: سده ی نهم پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: زیویه، محل نگهداری: موزه ی باستانشاسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

مرچع: وبگاه موزه ی باستانشاسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

وسیله ی زینتی 4000 ساله به شکل سر قوچ

دسامبر 8, 2012 بیان دیدگاه

Ornament_Mouflon_Penn

شیء تزیینی به شکل سر قوچ که دارای هفت جفت سوراخ در پیرامون خود برای اتصال است، جنس: طلا، قدمت: 2170 تا 1900 پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: تپه حصار، محل نگهداری: موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

مرجع: وبگاه موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

قرآنی از سده ی دوازدهم میلادی

دسامبر 6, 2012 ۱ دیدگاه

Ghoran_Saljoogh_Penn_1

Ghoran_Saljoogh_Penn_2

قرآنی از دوره ی سلجوقی به خط فردی به نام محمد بن الحسین، قدمت: 1164 میلادی، منطقه ی جغرافیایی: کرمان، محل نگهداری: موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

مرجع: وبگاه موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

تندیسک پلنگ با قدمت 4400 سال

دسامبر 6, 2012 بیان دیدگاه

Tiger_Hissar_Penn

تندیسک پلنگ، جنس: رخام گچی، ارتفاع: 3 سانتی متر، قدمت: 2400 تا 1900 پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: تپه حصار، محل نگهداری: موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

مرجع: وبگاه موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا