بایگانی

Archive for the ‘موزه ی رضا عباسی’ Category

بشقاب نقره ی ساسانی با نقش عقاب دو سر

آوریل 2, 2014 بیان دیدگاه

Reza_Abbassi_Plate_twoheadEagle

بشقاب با نقش عقاب دو سر، جنس: نقره ی زراندود، قدمت: سده ی پنجم یا ششم میلادی (دوره ی ساسانی)، محل نگهداری: موزه ی رضا عباسی

عکس از A. Davey

جام زرین هزاره ی نخست پیش از میلاد

آوریل 1, 2014 بیان دیدگاه

Reza_Abbassi_Beaker_Marlik

 

جام با نقش بز، جنس: طلا، قدمت: هزاره ی نخست پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: مارلیک، محل نگهداری: موزه ی رضا عباسی

عکس از A. Davey

بشقاب سیمین اردشیر هخامنشی

مارس 31, 2014 2 دیدگاه

Reza_Abbassi_Plate_Achaemenid

بشقاب با نوشته ای به خط میخی در پیرامون آن، جنس: نقره، قدمت: 465 تا 425 پیش از میلاد (دوره ی هخامنشی)، محل نگهداری: موزه ی رضا عباسی

متنی که دور تا دور بشقاب حکاکی شده به این صورت است:

به دستور اردشیر، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمین ها، فرزند خشایارشا، خشایارشا فرزند داریوش، یک هخامنشی، این بشقاب نقره ای برای خانه ی شاهی ساخته شد.

عکس از: A. Davey

تکوک زرین ساسانی به شکل اسب

مارس 30, 2014 بیان دیدگاه

Horse_Reza_Abbasi_Sassanid

تکوک به شکل اسب، جنس: طلا، قدمت: سده ی ششم یا هفتم میلادی (دوره ی ساسانی)، محل نگهداری: موزه ی رضا عباسی

عکس از A. Davey

تکوک هخامنشی به شکل قوچ

آگوست 2, 2013 بیان دیدگاه

Gold_Rhyton_Ram_Achaemenid_RezaAbbasi

تکوک به شکل قوچ، جنس: طلا، قدمت: سده ی چهارم یا پنجم پیش از میلاد (دوره ی هخامنشی)، محل نگهداری: موزه ی رضا عباسی

عکس از : A. Davey

بشقاب طلای هخامنشی با نقش دو بز

ژوئیه 30, 2013 بیان دیدگاه

Dish_Achaemenid_Two_Goat_Reza_Abbasi

بشقاب با نقش دو بز،  جنس: طلا، قدمت: سده ی چهارم یا پنجم پیش از میلاد (دوره ی هخامنشی)، محل نگهداری: موزه ی رضا عباسی

منبع عکس

گردنبند طلا با نقش شاه ساسانی

ژوئیه 26, 2013 بیان دیدگاه

Necklace_Sassanid_Reza_Abbasi

گردنبند با نقش شاه ساسانی در میانه و دو شیر غرنده در دو سو، جنس: طلا و لاجورد، قدمت: سده ی پنجم و ششم میلادی (دوره ی ساسانی)، محل نگهداری: موزه ی رضا عباسی

عکاس: A. Davey