بایگانی

Archive for the ‘موزه ی شیشه و سرامیک تهران’ Category

کاسه ی شیشه ای، دوره ی هخامنشی

دسامبر 30, 2010 بیان دیدگاه

شکل بالا یک کاسه ی شیشه ای به ارتفاع 9.4 سانتی متر و قطر 19.7 سانتی متر را نشان می دهد که از دوره ی هخامنشی به جا مانده است. شکل این کاسه فرم متداول کاسه ها در دوره ی هخامنشی بوده و در بخش داخلی با نقش گل تزیین شده است. این اثر اکنون در موزه ی شیشه و سرامیک تهران قرار دارد.