بایگانی

Archive for the ‘موزه ی لوور’ Category

پلاک برنزی لرستان

مِی 22, 2015 بیان دیدگاه

Plaque_Revetment_Louvre

پلاک با نقش شخصی نشسته در برابر پیشکش ها و احاطه شده با کاهنان، جنس: برنز، قدمت: سده ی چهاردهم تا ششم پیش از میلاد، محل کشف: لرستان، محل نگهداری: موزه ی لوور

مرجع: وبگاه موزه ی لوور

گوشواره ی طلایی از عصر آهن

مِی 21, 2015 بیان دیدگاه

Earing_Luristan_Louvre

گوشواره، جنس: طلا، قدمت: سده ی چهاردهم تا سده ی ششم پیش از میلاد، محل کشف: لرستان، محل نگهداری: موزه ی لوور

مرجع: وبگاه موزه ی لوور

تندیس نیایشگر با بزی در دست از هزاره ی سوم پیش از میلاد

مِی 4, 2015 بیان دیدگاه

Susa_Prayer_with_Goat_Louvre

تندیس شخصی که شاهزاده وار در حال نیایش است و یک بزغاله را در دست دارد، جنس: رخام گچی، قدمت: 2700 تا 2340 پیش از میلاد، محل کشف: آکروپولیس شوش، محل نگهداری: موزه ی لوور

مرجع: وبگاه موزه ی لوور

نقش برجسته ی ایلامی با نقش کاهنان برهنه

مِی 3, 2015 بیان دیدگاه

Susa_Sacrifice_Louvreنقش برجسته ی روی یکی از گورهای ایلامی متعلق به هزاره ی سوم پیش از میلاد با تصویر دو مرد کاهن برهنه که در حال قربانی کردن یک بز هستند، محل کشف: شوش، محل نگهداری: موزه ی لوور

دیسک 3000 ساله با نقش زنی در حال زایمان

دسامبر 13, 2011 4 دیدگاه

سرِ سنجاق با نقش زنی در حال زایمان، جنس: برنز، قدمت: 1500 تا 700 پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: لرستان، محل نگهداری:موزه ی لوور

مرجع: برنزهای لرستان  نوشته ی Donald N. Wilber

مهره های طلای دوره ی هخامنشی

دسامبر 7, 2011 ۱ دیدگاه

مهره هایی تزیین شده با دانه بندی، جنس: طلا، قدمت: 350 پیش از میلاد (دوره ی هخامنشی)، منطقه ی جغرافیایی: شوش، محل نگهداری: موزه ی لوور

مرجع: وبگاه موزه ی لوور

گوشواره ی سه هزارساله ی تپه ی حسنلو به شکل خوشه ی انگور

دسامبر 6, 2011 ۱ دیدگاه

گوشواره به شکل خوشه ی انگور، جنس: الکتروم (آلیاژی از طلا و نقره)، قدمت: بین 1400 تا 700 پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: تپه ی حسنلو، محل نگهداری: موزه ی لوور

مرجع: وبگاه موزه ی لوور

کاسه ی شش هزارساله ی شوش با نقش انسان

دسامبر 6, 2011 بیان دیدگاه

کاسه با نقش انسان، جنس: سفال رنگ شده، ارتفاع: 10.6، قطر: 22.3 سانتی متر، قدمت: 4200 تا 3800 پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: شوش، محل نگهداری: موزه ی لوور

در دو سوی این کاسه نقش دو جانور شانه ای-شکل را می بینیم که با سبک بسیار خاصی کشیده شده اند به طوری که تنها سر و دم جانوران قابل تشخیص است. خطوط موازی بدن این جانوران، پشم آنها را  نشان می دهد که تاکیدی است بر اینکه در آن زمان علاوه بر گوشت بز، از شیر و پشم این جانور نیز استفاده می شده. در دو سوی این جانوران، نقش سه پرنده و یک عقرب به چشم می خورد. در دو سمت دیگر این ظرف، سه خط شکسته دیده می شود که به عقیده ی برخی متخصصان کانال های آبیاری را به تصویر کشیده اند. در کنار این خطوط، دو علامت شبیه به بیل رسم شده است که نشانه ی کشاورزی است. در میانه ی این دو نقش، تصویر انسانی نیز که دو دست خود راگشوده است، دیده می شود.

مرجع: وبگاه موزه ی لوور

لوح گلی هزاره ی دوم پیش از میلاد شامل نام پادشاهان جنوب غربی ایران به خط میخی

دسامبر 5, 2011 ۱ دیدگاه

لوح گلی که بر روی آن نام دوازده شاه اوان (Awan) و سیمشکی (Simashki)  که در اواخر هزاره ی سوم و اوایل هزاره ی دوم پیش از میلاد در حوالی شوش حکومت می کردند به خط میخی نوشته شده است. مشابه اینگونه لوح ها شامل نام پادشاهان یک سلسله در میانرودان نیز یافته شده است. در این لوح ترتیب پادشاهی و مدت زمان حکومت هر یک از شاهان ذکر نشده است. این لوح گلی، که طول آن 82 سانتی متر است، اکنون در موزه ی لوور قرار دارد.

مرجع: وبگاه موزه ی لوور

تکوک هخامنشی به شکل غزال

دسامبر 2, 2011 بیان دیدگاه

تکوک به شکل غزال، جنس: نقره، ارتفا: 28.6 سانتی متر، قطر: 13.5 سانتی متر، قدمت: 400 پیش از میلاد (دوره ی هخامنشی)، محل نگهداری: موزه ی لوور

مرجع: وبگاه موزه ی لوور