بایگانی

Archive for the ‘موزه ی میهو’ Category

گلدان ساسانی با نقش زنان برهنه

ژانویه 2, 2017 بیان دیدگاه

sassanid_vase_female_1گلدان با نقش زنان برهنه که تنها گردنبند، دستبند و پابندهای زینتی به تن و جام شراب و ظرف میوه در دست دارند، جنس: نقره ی زراندود، ارتفاع: 18.1 سانتیمتر، قطر: 6 سانتیمتر، قدمت: سده ی ششم میلادی (دوره ی ساسانی)، محل ساخت: ایران، محل نگهداری: موزه ی میهو

سوی دیگر همین گلدان در تصویر زیر نشان داده شده است

sassanid_vase_female_3

مرجع: وبگاه موزه ی میهو

تکوک 2500 ساله به شکل اسب

دسامبر 31, 2016 بیان دیدگاه

rhyton_horse_mihoتکوک به فرم اسب، جنس: نقره، ارتفاع: 27 سانتیمتر، قطر: 13 سانتیمتر، قدمت: سده ی چهارم یا پنجم پیش از میلاد (دوره ی هخامنشی)، محل ساخت: شمال غرب ایران یا آناتولی، محل نگهداری: موزه ی میهو

مرجع: وبگاه موزه ی میهو

بشقاب ساسانی با نقش شکار شیر

دسامبر 31, 2016 بیان دیدگاه

lion_hunting_mihoبشقاب با نقش شکار شیر توسط شاه ساسانی، جنس: نقره ی زراندود، قطر: 23 سانتیمتر، قدمت: سده ی پنجم میلادی (دوره ی ساسانی)، محل ساخت: ایران، محل نگهداری: موزه ی میهو

جزییات بیشتر بشقاب در تصویر زیر

lion_hunting_miho_2

مرجع: وبگاه موزه ی میهو

پیاله ی نقره ای 2700 ساله

دسامبر 31, 2016 بیان دیدگاه

phiale_miho_2

پیاله، جنس: نقره، ارتفاع: 4.1 سانتیمتر، قطر: 14.8 سانتیمتر، قدمت: سده ی هشتم تا ششم پیش از میلاد، محل نگهداری: موزه ی میهو

مرجع: وبگاه موزه ی میهو

جام 3400 ساله

دسامبر 30, 2016 بیان دیدگاه

beaker_raptor_miho

جام با نقش پرنده ی شکاری، جنس: الکتروم (آلیاژی طبیعی از طلا و نقره)، ارتفاع: 12.1 سانتیمتر، قطر: 7 سانتیمتر، قدمت: 3300 تا 3400 سال پیش، منطقه ی جغرافیایی: غرب ایران، محل نگهداری: موزه ی میهو

مرجع: وبگاه موزه ی میهو

پیاله ی نقره ای هخامنشی

دسامبر 29, 2016 بیان دیدگاه

bowl_silver_miho_1پیاله با نقوش هخامنشی (نبرد انسان و شیر، گل دوازده پر)، جنس: نقره، ارتفاع: 5.1 سانتیتر، قطر: 12 سانتیمتر، قدمت: سده ی پنجم میلادی (دوره ی هخامنشی)، محل نگهداری: موزه ی میهو

نقوش پیاله با جزییات بیشتر

bowl_silver_miho_2

مرجع: وبگاه موزه ی میهو

تنگ آب ساسانی

دسامبر 29, 2016 بیان دیدگاه

ewer_miho

تنگ آب، جنس: نقره، قدمت: سده ی ششم یا هفتم میلادی (دوره ی ساسانی)، محل ساخت: ایران، محل نگهداری: موزه ی میهو

مرجع: وبگاه موزه ی میهو

ظرف 2700 ساله به شکل شیر

دسامبر 23, 2016 بیان دیدگاه

lion_vessel_preachaemenid_mihoظرف به شکل شیر، جنس: نقره، ابعاد:10.8 در 9.3 در 20 سانتیمتر، قدمت: سده ی هشتم تا ششم پیش از میلاد (دوره ی پیش-هخامنشی)، محل نگهداری:موزه ی میهو

مرجع: وبگاه موزه ی میهو

کوزه ی نهصد ساله

دسامبر 23, 2016 بیان دیدگاه

bottle_miho

کوزه با تزیینات طلاکاری، جنس: سفال لعاب دیده، جنس تزیینات: طلا، ارتفاع: 29 سانتیمتر، قطر: 21 سانتیمتر، قدمت: سده ی دوازدهم میلادی، محل ساخت: ایران، محل نگهداری: موزه ی میهو

مرجع: وبگاه موزه ی میهو

سردیس هخامنشی

آوریل 3, 2015 بیان دیدگاه

Miho_Achaemenid_HeadStoneسردیس هخامنشی، جنس: سنگ آهک، قدمت: سده ی ششم تا چهارم پیش از میلاد، محل نگهداری: موزه ی میهو