بایگانی

Archive for the ‘موزه ی هنر لس آنجلس’ Category

تنگ شیشه ای ساسانی

ژوئیه 27, 2016 بیان دیدگاه

Sassanid_Glass_LACMA

تنگ سبز رنگ به شکل گلابی، جنس: شیشه، ابعاد: 17.78 در 10.16 سانتی متر، قدمت:224 تا 651 پس از میلاد (دوره ی ساسانی)، محل نگهداری: موزه ی هنر لس آنجلس

مرجع: وبگاه موزه ی هنر لس آنجلس

کوزه ی 2800 ساله

ژوئیه 26, 2016 بیان دیدگاه

Vase_Sialk_LACMA

کوزه با نقوش هندسی رنگین، جنس: سفال، ابعاد: 20 در 20 در 15.24 سانتی متر، قدمت: 2800 تا 2600 سال پیش، محل کشف: تپه ی سیلک، محل نگهداری: موزه ی هنر لس آنجلس

مرجع: وبگاه موزه ی هنر لس آنجلس

بشقاب نقره ی ساسانی با نقش شکار

مِی 30, 2015 بیان دیدگاه

Sassanid_Plate_LACMA

بشقاب با نقش شاه ساسانی در حال شکار، جنس: نقره، ابعاد: 4.29 در 19.53 سانتیمتر، قدمت: دوره ی ساسانی (651 تا 224 میلادی)، محل نگهداری: موزه ی هنر لس آنجلس

مرجع: وبگاه موزه ی هنر لس آنجلس

کوزه ی برنزی سه هزارساله

مِی 29, 2015 بیان دیدگاه

Jar_Bronze_LACMA

کوزه، جنس: برنز، ارتفاع: 32.4 سانتیمتر، قطر: 20.4 سانتیمتر، قدمت: 650 تا 1000 پیش از میلاد، محل کشف: شمال ایران، محل نگهداری: موزه ی هنر لس آنجلس

مرجع: وبگاه موزه ی هنر لس آنجلس

کاسه ی برنزی 2500 ساله

مِی 27, 2015 بیان دیدگاه

Bowl_Bronze_LACMAکاسه، جنس: برنز، قطر:15 سانتیمتر، عمق: 3.2 سانتیمتر، قدمت: 550 تا 330 پیش از میلاد، محل کشف: غرب ایران، محل نگهداری: موزه ی هنر لس آنجلس

مرجع: موزه ی هنر لس آنجلس

بشقاب نقره ی ساسانی با نقش گراز

مِی 26, 2015 بیان دیدگاه

Sassanid_Dish_Boar_LACMA

ظرف کم عمق با نقش گراز، جنس: نقره ی زراندود، قدمت: دوره ی ساسانی، قطر: 30.48 سانتیمتر، محل نگهداری: موزه ی هنر لس آنجلس

مرجع: وبگاه موزه ی هنر لس آنجلس

کاسه ی چهار هزار ساله

مِی 24, 2015 بیان دیدگاه

Bowl_2000BC_LACMA

کاسه ی تراش داده شده، جنس: کلسیت، ارتفاع: 8.5 سانتیمتر، قطر: 12.5 سانتیمتر، قدمت: 2000 پیش از میلاد، محل کشف: شمال شرق ایران، محل نگهداری: موزه ی هنر لس آنجلس

مرجع: وبگاه موزه ی هنر لس آنجلس

جام طلای هزاره ی نخست پیش از میلاد

مِی 22, 2015 بیان دیدگاه

Cup_LACMA_1stMillBC

جام با نقش غزال، جنس: طلا، ارتفاع: 11.4 سانتیمتر، قطر پایه: 5.7 سانتیمتر، قطر لبه: 7.6 سانتیمتر، قدمت: هزاره ی نخست پیش از میلاد، محل کشف: شمال غرب ایران، محل نگهداری: موزه ی هنر لس آنجلس

مرجع: وبگاه موزه ی هنر لس آنجلس

جام سفالین هزاره ی دوم پیش از میلاد

مارس 16, 2014 بیان دیدگاه

Footed_Goblet_LACMA_2

جام پایه دار، جنس: سفال، ارتفاع: 16.7 سانتی متر، قطر: 15 سانتی متر، قدمت: هزاره ی دوم پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: غرب ایران، محل نگهداری: موزه ی هنر لوس آنجلس

مرجع: وبگاه موزه ی هنر لوس آنجلس

تندیس های کوچک سه هزارساله از انسانهای شاخدار

ژوئیه 25, 2011 بیان دیدگاه

تصاویر زیر آثاری برنزی متعلق به 2650 تا 3000 سال پیش را نشان می دهند که در همه ی آنها افراد نشان داده شده دارای شاخ هستند. این آثار اکنون در موزه ی هنر لوس آنجلس قرار دارند.

اندازه: 15.2 در 8.5 سانتی متر

اندازه: 10.4 در 3.5 سانتی متر

اندازه: 7.5 در 3.2 سانتی متر

اندازه: 8.1 در 6.8 سانتی متر

اندازه: 9.8 در 3.4 سانتی متر

مرجع: وبگاه موزه ی هنر لوس آنجلس (12345 )