بایگانی

Archive for the ‘موزه ی هنر لس آنجلس’ Category

تنگ شیشه ای ساسانی

ژوئیه 27, 2016 بیان دیدگاه

Sassanid_Glass_LACMA

تنگ سبز رنگ به شکل گلابی، جنس: شیشه، ابعاد: 17.78 در 10.16 سانتی متر، قدمت:224 تا 651 پس از میلاد (دوره ی ساسانی)، محل نگهداری: موزه ی هنر لس آنجلس

مرجع: وبگاه موزه ی هنر لس آنجلس

کوزه ی 2800 ساله

ژوئیه 26, 2016 بیان دیدگاه

Vase_Sialk_LACMA

کوزه با نقوش هندسی رنگین، جنس: سفال، ابعاد: 20 در 20 در 15.24 سانتی متر، قدمت: 2800 تا 2600 سال پیش، محل کشف: تپه ی سیلک، محل نگهداری: موزه ی هنر لس آنجلس

مرجع: وبگاه موزه ی هنر لس آنجلس

بشقاب نقره ی ساسانی با نقش شکار

Sassanid_Plate_LACMA

بشقاب با نقش شاه ساسانی در حال شکار، جنس: نقره، ابعاد: 4.29 در 19.53 سانتیمتر، قدمت: دوره ی ساسانی (651 تا 224 میلادی)، محل نگهداری: موزه ی هنر لس آنجلس

مرجع: وبگاه موزه ی هنر لس آنجلس

کوزه ی برنزی سه هزارساله

Jar_Bronze_LACMA

کوزه، جنس: برنز، ارتفاع: 32.4 سانتیمتر، قطر: 20.4 سانتیمتر، قدمت: 650 تا 1000 پیش از میلاد، محل کشف: شمال ایران، محل نگهداری: موزه ی هنر لس آنجلس

مرجع: وبگاه موزه ی هنر لس آنجلس

کاسه ی برنزی 2500 ساله

Bowl_Bronze_LACMAکاسه، جنس: برنز، قطر:15 سانتیمتر، عمق: 3.2 سانتیمتر، قدمت: 550 تا 330 پیش از میلاد، محل کشف: غرب ایران، محل نگهداری: موزه ی هنر لس آنجلس

مرجع: موزه ی هنر لس آنجلس

بشقاب نقره ی ساسانی با نقش گراز

Sassanid_Dish_Boar_LACMA

ظرف کم عمق با نقش گراز، جنس: نقره ی زراندود، قدمت: دوره ی ساسانی، قطر: 30.48 سانتیمتر، محل نگهداری: موزه ی هنر لس آنجلس

مرجع: وبگاه موزه ی هنر لس آنجلس

کاسه ی چهار هزار ساله

Bowl_2000BC_LACMA

کاسه ی تراش داده شده، جنس: کلسیت، ارتفاع: 8.5 سانتیمتر، قطر: 12.5 سانتیمتر، قدمت: 2000 پیش از میلاد، محل کشف: شمال شرق ایران، محل نگهداری: موزه ی هنر لس آنجلس

مرجع: وبگاه موزه ی هنر لس آنجلس