بایگانی

Archive for the ‘موزه ی پاول گتی’ Category

گردنبند طلای اشکانی

ژوئن 15, 2020 بیان دیدگاه

Paul_Getty_Necklace

گردنبند، جنس: طلا، وزن: 37.8 گرم، ابعاد: 19 سانتی متر، قدمت: سده ی دوم پیش از میلاد (دوره ی اشکانی)، محل نگهداری: موزه ی پاول گتی

مرجع: وبگاه موزه ی پاول گتی

کوزه ی هخامنشی

اوت 10, 2011 بیان دیدگاه

کوزه، جنس: نقره و طلا، قدمت: 350 تا 325 پیش از میلاد (دوره ی هخامنشی)، اندازه: 11.3 در 27 سانتی متر، محل کنونی: موزه ی پاول گتی

تکوک اشکانی به شکل شیر

اوت 9, 2011 ۱ دیدگاه

تکوک به شکل شیر، جنس: نقره، طلا و سنگهای قیمتی، قدمت: سده ی دوم و نخست پیش از میلاد (دوره ی اشکانی)، اندازه: 30.5 در 18.6 در 35.5 سانتی متر، محل کنونی: موزه ی پاول گتی

کاسه های نقره ای اشکانی

اوت 9, 2011 بیان دیدگاه

تصاویر زیر کاسه هایی از جنس نقره ی طلاکاری شده از دوره ی اشکانی را نشان می دهند. این آثار اکنون در موزه ی پاول گتی قرار دارند.

قدمت: سده ی نخست پیش از میلاد، اندازه: ارتفاع: 7.9، قطر: 25.9 سانتی متر

قدمت: سده ی  نخست پیش از میلاد، اندازه: ارتفاع: 5.2، قطر: 22.4 سانتی متر

قدمت: سده ی دوم یا نخست پیش از میلاد، اندازه: ارتفاع: 4.9 سانتی متر، قطر: 20.9 سانتی متر

قدمت: سده ی دوم یا نخست پیش از میلاد، اندازه: ارتفاع: 4.4، قطر: 19.7 سانتی متر

تکوک اشکانی به شکل گربه ی وحشی

اوت 8, 2011 ۱ دیدگاه

تکوک اشکانی به شکل گربه ی وحشی، جنس: نقره و طلا، اندازه: 24.5 در 41.9 در 12.2 سانتی متر، قدمت: نیمه ی دوم سده ی نخست پیش از میلاد، محل کنونی: موزه ی پاول گتی

بر روی لبه ی این تکوک نوشته ای به خط آرامی وجود دارد که در شکل زیر نشان داده شده است. این نوشته امضای شخصی که تکوک را ساخته است، به همراه یک نام که قابل کدگشایی نبوده، و همچنین وزن نقره ی به کار رفته در این اثر را بر حسب واحد وزن در زمان اشکانیان را نشان می دهد.

کاسه ی اشکانی با نقش لنگر و دلفین

اوت 7, 2011 بیان دیدگاه

کاسه با نقش لنگر و دلفین در وسط، جنس: نقره و طلا، قدمت: سده ی دوم و نخست پیش از میلاد، قطر: 18.9 سانتی متر، محل کنونی: موزه ی پاول گتی

لنگر یکی از نماد های دوره ی سلوکی و دلفین یکی از نماد های دوره ی اشکانی است.

تکوک اشکانی به شکل گوزن

اوت 6, 2011 3 دیدگاه

تکوک اشکانی، جنس: نقره، طلا، شیشه، سنگ قیمتی، اندازه: 46 در 27.5 سانتی متر، قدمت: سال 50 پیش از میلاد تا سال 50 پس از میلاد (دوره ی اشکانی)، محل کنونی: موزه ی پاول گتی

بر روی بدنه ی این اثر نوشته ای به خط آرامی وجود دارد که در شکل زیر نشان داده شده است. عبارت نوشته شده: « تکوک به آرتمیس اهدا شده است.»

کاسه ای با طرح شبکه مانند، دوره ی اشکانی

اوت 6, 2011 ۱ دیدگاه

کاسه ای با طرح شبکه مانند، جنس: نقره و طلا، قدمت: سده ی نخست پیش از میلاد (دوره ی اشکانی)، قطر: 20 سانتی متر، محل کنونی: موزه ی پاول گتی