بایگانی

Archive for the ‘موزه ی پاول گتی’ Category

کاسه ی نقره ی اشکانی

اکتبر 14, 2020 بیان دیدگاه

PAulGetty_ShallowBowl_Parthianکاسه ی کشکولی با سه ردیف تزیینات گل سرخ و یک  لعل در وسط، جنس: نقره ی زراندود، ابعاد: 17.9 سانتی متر در 7 سانتی متر، مکان ساخت: شرق امپراتوری اشکانی، قدمت: سده ی نخست پیش از میلاد، محل نگهداری: موزه ی پاول گتی

مرتبط: فنجان اشکانی

مرجع: وبگاه موزه ی پاول گتی

کاسه ی نقره ای دوهزار ساله

ژوئیه 10, 2020 بیان دیدگاه

Paul_Getty_Bowl_Parthian

کاسه ای با چند ردیف تزیینات، جنس: نقره ی زراندود، اندازه: 4.9 در 15.9 سانتی متر، وزن: 287.9 گرم، مکان ساخت: امپراتوری هلنی شرقی، فرهنگ: اشکانی، قدمت: سده ی نخست پیش از میلاد

تزیینات شامل بخشهای مختلفی است. یک گل سرخ در وسط که پیرامون آن با ردیفی تزیین به شکل انتهای برج و باروهای هخامنشی احاطه شده. پس از آن، تزییناتی به شکل گل های پیچک وجود دارد که آن را دو ردیف موج مانند در بر گرفته. در انتها و پیش از لبه ی کاسه ردیف دیگری از تزیین برج و باروی هخامنشی به چشم می خورد.

مرجع: وبگاه موزه ی پاول گتی

کتاب Metalwork from the Hellenized East: Catalogue of the Collections

فنجان نیمکره ی اشکانی با نقش گل سرخ

ژوئیه 7, 2020 بیان دیدگاه

PauGettyHemisphericalCup

نمای زیرین فنجان نیمکره ای با تزیین گل سرخ، جنس: نقره ی زراندود، اندازه: 5.7 در 10.2 سانتی متر، قدمت: سده ی نخست پیش از میلاد (دوره ی اشکانیان)، محل ساخت: شمال شرق ایران، محل نگهداری: موزه ی پاول گتی

فنجان های با نقش گل سرخ در وسط از فنجانهای محبوب دوره  ی هخامنشی بودند. نمای دیگری از همین فنجان

PauGettyHemisphericalCup_2مرجع: وبگاه موزه  پاول گتی

دگمه ی تزیینی اشکانی با نقش حمله ی شیر به گوزن

ژوئیه 6, 2020 بیان دیدگاه

Paul_Getty_Lion_Attack

دگمه ی تزیینی با نقش حمله ی شیر به گوزن، جنس: نقره ی زراندود، اندازه: 9 در 12.6 سانتی متر، قدمت: سده ی دوم پیش از میلاد (دوره ی اشکانی)، محل نگهداری: موزه ی پاول گتی

مرجع: وبگاه موزه ی پاول گتی

گردنبند طلای اشکانی

جون 15, 2020 بیان دیدگاه

Paul_Getty_Necklace

گردنبند، جنس: طلا، وزن: 37.8 گرم، ابعاد: 19 سانتی متر، قدمت: سده ی دوم پیش از میلاد (دوره ی اشکانی)، محل نگهداری: موزه ی پاول گتی

مرجع: وبگاه موزه ی پاول گتی

کوزه ی هخامنشی

آگوست 10, 2011 بیان دیدگاه

کوزه، جنس: نقره و طلا، قدمت: 350 تا 325 پیش از میلاد (دوره ی هخامنشی)، اندازه: 11.3 در 27 سانتی متر، محل کنونی: موزه ی پاول گتی

تکوک اشکانی به شکل شیر

آگوست 9, 2011 ۱ دیدگاه

تکوک به شکل شیر، جنس: نقره، طلا و سنگهای قیمتی، قدمت: سده ی دوم و نخست پیش از میلاد (دوره ی اشکانی)، اندازه: 30.5 در 18.6 در 35.5 سانتی متر، محل کنونی: موزه ی پاول گتی

کاسه های نقره ای اشکانی

آگوست 9, 2011 بیان دیدگاه

تصاویر زیر کاسه هایی از جنس نقره ی طلاکاری شده از دوره ی اشکانی را نشان می دهند. این آثار اکنون در موزه ی پاول گتی قرار دارند.

قدمت: سده ی نخست پیش از میلاد، اندازه: ارتفاع: 7.9، قطر: 25.9 سانتی متر

قدمت: سده ی  نخست پیش از میلاد، اندازه: ارتفاع: 5.2، قطر: 22.4 سانتی متر

قدمت: سده ی دوم یا نخست پیش از میلاد، اندازه: ارتفاع: 4.9 سانتی متر، قطر: 20.9 سانتی متر

قدمت: سده ی دوم یا نخست پیش از میلاد، اندازه: ارتفاع: 4.4، قطر: 19.7 سانتی متر

تکوک اشکانی به شکل گربه ی وحشی

آگوست 8, 2011 ۱ دیدگاه

تکوک اشکانی به شکل گربه ی وحشی، جنس: نقره و طلا، اندازه: 24.5 در 41.9 در 12.2 سانتی متر، قدمت: نیمه ی دوم سده ی نخست پیش از میلاد، محل کنونی: موزه ی پاول گتی

بر روی لبه ی این تکوک نوشته ای به خط آرامی وجود دارد که در شکل زیر نشان داده شده است. این نوشته امضای شخصی که تکوک را ساخته است، به همراه یک نام که قابل کدگشایی نبوده، و همچنین وزن نقره ی به کار رفته در این اثر را بر حسب واحد وزن در زمان اشکانیان را نشان می دهد.

مرجع: وبگاه موزه ی پاول گتی

کاسه ی اشکانی با نقش لنگر و دلفین

آگوست 7, 2011 بیان دیدگاه

کاسه با نقش لنگر و دلفین در وسط، جنس: نقره و طلا، قدمت: سده ی دوم و نخست پیش از میلاد، قطر: 18.9 سانتی متر، محل کنونی: موزه ی پاول گتی

لنگر یکی از نماد های دوره ی سلوکی و دلفین یکی از نماد های دوره ی اشکانی است.