بایگانی

Archive for the ‘کلکسیون جورج اورتیز’ Category

بشقاب ساسانی با نقش خوان چهارم هرکول (شکار گراز)

سپتامبر 27, 2011 ۱ دیدگاه

بشقابی با نقش خوان چهارم هرکول، جنس: نقره ی زراندود، وزن: 500 گرم، قطر: 19.9 سانتی متر، ارتفاع: 3.5 سانتی متر، قدمت: سده ی پنجم تا هفتم میلادی، محل نگهداری: کلکسیون جورج اورتیز

این بشقاب در میان بشقاب های ساسانی به دلیل نقش و سبک کار و نوع پیکرتراشی تا حدی منحصر به فرد است. و به همین دلیل بعضا تاریخ ساخت این اثر را از زمان اشکانیان (سده ی دوم میلادی) تا سده ی هفتم یا هشتم میلادی در تبرستان نیز تخمین زده اند. نقش این بشقاب خوان چهارم از خوان های دوازده گانه ی هرکول را نشان می دهد که در آن هرکول می بایست گراز بسیار بزرگی را از آرکادیا شکار می کرده. هرکول که این حیوان را شکار کرده و بر پشت خود گرفته به پیش یوریستئوس می آورد. یوریستئوس که از ترس در داخل کوزه پنهان شده است نیز در شکل نشان داده شده است. این داستان دستمایه ی نقوش بسیار زیادی در ظروف یونانی است که دو نمونه از آن ها را می توانید در دو شکل زیر ببینید.

 البته در کارهای یونانی غالبا تعامل حسی بیشتری بین هرکول و یورستئوس دیده می شود (هرکول در حالت پرتاب گراز قرار دارد و یورستئوس وحشتزده تر است.)

مرجع: وبگاه کلکسیون جورج اورتیز

یک جفت ظرف شراب از دوره ی ساسانی

سپتامبر 27, 2011 بیان دیدگاه

یک جفت ظرف شراب با تزیینات گل و نقش پرنده، جنس: نقره ی زراندود شده، وزن: 475 و 527 گرم، ارتفاع: 16.46 و 16.7 سانتی متر، قدمت: سده ی پنجم تا هفتم میلادی (دوره ی ساسانی)، محل نگهداری: کلکسیون جورج اورتیز

مرجع: کلکسیون جورج اورتیز

تندیس بز کوهی از دوره ی هخامنشی

سپتامبر 25, 2011 ۱ دیدگاه

تندیس بز کوهی، جنس: برنز، اندازه: 19.1 سانتی متر، قدمت: نیمه ی نخست سده ی چهارم پیش از میلاد، محل نگهداری: کلکسیون جورج اورتیز

این تندیس بزکوهی، که بدنه ی آن با روش به کارگیری موم خالی است، در یکی از مراکز هنری امپراتوری هخامنشی ساخته شده است. متاسفانه در سده ی شانزدهم، مطابق با سلیقه ی روز، بر روی کل تندیس لاک تیره رنگی زده اند.

مرجع: وبگاه کلکسیون جورج اورتیز

کوزه ی نقره ای دوره ی هخامنشی

سپتامبر 24, 2011 بیان دیدگاه

کوزه با دسته هایی به شکل بز کوهی، جنس: نقره، ارتفاع: 22.76 سانتی متر، وزن: 451.08 گرم، قدمت: چهارک دوم یا سوم سده ی پنجم پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: دریای سیاه، محل نگهداری: کلکسیون جورج اورتیز

مرجع: وبگاه کلکسیون جورج اورتیز

تکوک هخامنشی به شکل گوزن

سپتامبر 24, 2011 بیان دیدگاه

تکوک به شکل گوزن با دهانه ی تزیین شده با نقش نیلوفر آبی، جنس: نقره که در بخشهایی زراندود شده، ارتفاع: 23.5 سانتی متر، وزن: 391.21 گرم، قدمت: سده ی چهارم و پنجم پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: دریای سیاه، محل نگهداری: کلکسیون جورج اورتیز

مرجع: وبگاه کلکسیون جورح اورتیز

 

ظرف آب شیشه ای دوهزار و پانصد ساله

آگوست 14, 2011 بیان دیدگاه

ظرف آب به رنگ آبی فیروزه ای، قدمت: سده ی هشتم تا دوم پیش از میلاد، جنس: شیشه، اندازه: 9.88 در 17.7 سانتی متر، محل کشف: شمال غربی ایران (حوالی آذربایجان یا کردستان)، محل کنونی: کلکسیون جورج اورتیز

مرجع: وبگاه جورج اورتیز، توضیحات بیشتر در مورد اثر