تکوک هخامنشی به شکل بزکوهی بالدار

نوامبر 16, 2020 بیان دیدگاه

David_Aaron_Ibex

تکوکی به شکل بزکوهی بالدار با شاخهایی با شکوه و نگاهی مستقیم رو به جلو. در پشت گردن این بز، نقوشی وجود دارد که تداعی کننده ی یال هستند. در انتهای بالها، نقوش فرم پر به خود می گیرد. شاخها پیش از آنکه در نزدیکی گوش به فرم منحنی درآیند، کاملا ایستاده رو به بالا قرار دارند که نمایشی از قدرت جانور است. ارتفاع: 13.3، پهنا: 14.5 سانتی متر، جنس برنز، قدمت: دوره ی هخامنشی، محل کشف: آسیای میانه، محل نگهداری: گالری دیوید ارن در لندن

مرجع: وبگاه گالری دیوید ارن لندن

جام هفت هزارساله با نقش یوز

اکتبر 18, 2020 2 دیدگاه

Penn_Ceramic_Cheetah

جام پایه دارتزیین شده با نقوش هندسی و نقش یوز، جنس: سفال لعاب دار، ارتفاع: 13 سانتی متر، پهنا: 14 سانتی متر، قدمت: 5000 پیش از میلاد (Hisar IB)، محل کشف: تپه حصار، محل نگهداری: موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

مرجع: وبگاه موزه ی مردمشناسی و باستانشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

ظرف سفالین به شکل گوزن

اکتبر 17, 2020 بیان دیدگاه

ZoomorphicVessel

ظرف با رنگ قرمز سوخته به شکل گوزن با گردن بلندی که به عقب کشیده شده و شاخهای شاخه شاخه، جنس: سفال، محل ساخت: املش، محل نگهداری: موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

مرجع: وبگاه موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

کاسه ی نقره ی اشکانی

اکتبر 14, 2020 بیان دیدگاه

PAulGetty_ShallowBowl_Parthianکاسه ی کشکولی با سه ردیف تزیینات گل سرخ و یک  لعل در وسط، جنس: نقره ی زراندود، ابعاد: 17.9 سانتی متر در 7 سانتی متر، مکان ساخت: شرق امپراتوری اشکانی، قدمت: سده ی نخست پیش از میلاد، محل نگهداری: موزه ی پاول گتی

مرتبط: فنجان اشکانی

مرجع: وبگاه موزه ی پاول گتی

ظرف پایه دار پنج هزار ساله

آگوست 2, 2020 بیان دیدگاه

33-15-720 a

ظرف پایه دار، جنس: رخام گچی، ارتفاع: 29.5 سانتی متر، قطر بیرونی: 29.5 سانتی متر، قدمت: هزاره ی سوم پیش از میلاد، محل کشف: تپه حصار، محل نگهداری: موزه ی باستانشناسی و مردم شناسی دانشگاه پنسیلوانیا

مرجع: وبگاه موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

ظروف سفالی هفت هزار ساله

ژوئیه 17, 2020 2 دیدگاه

Penn_Bowl_CheshmehAli

ظروف شامل این موارد است: یک لیوان مقعر که در بالا پهن می شود، یک ظرف دسته دار قرمز-قهوه ای که با خطوط مورب تزیین شده، یک کاسه ی تزیین شده با دو سری از سه گوش های متوالی سیاه رنگ با خطوط زیگزاگ در میانه، و یک کاسه ی بزرگ که با دایره های موازی تزیین شده. جنس ظروف: سفال رنگ شده، قدمت: دوره ی حصارIA یعنی 7000 سال پیش، محل کشف: چشمه علی شهر ری، محل نگهداری: موزه ی باستانشناسی و مردم شناسی دانشگاه پنسیلوانیا

مرجع: وبگاه موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

درهم نقره ی اشکانی از دوره ی وردان یکم

ژوئیه 14, 2020 2 دیدگاه

Penn_Drachm_VardanIدرهم اشکانی از دوره ی وردان یکم، نقش یک روی سکه صورت وردان یکم را با ریشی کوتاه و روی دیگرکه در تصویر زیر نشان داده شده، ارشک اول ، پایه گذار سلسله ی اشکانی، را به صورت نشسته همراه با کمان نشان می دهد. جنس: نقره، قدمت: بین سالهای 40 تا 47 میلادی، محل نگهداری: موزه ی باستانشناسی و مردم شناسی دانشگاه پنسیلوانیا

Penn_Drachm_Arsacesمرجع: وبگاه موزه ی باستانشناسی و مردم شناسی دانشگاه پنسیلوانیا

کاسه ی سفالین شش هزار ساله

ژوئیه 11, 2020 بیان دیدگاه

Penn_Tappeh_Hessarکاسه ی پایه دار با نقش بز شاخدار، جنس: سفال، ارتفاع: 17 سانتی متر، قطر بخش بیرونی: 15.3 سانتی متر، قدمت: هزاره ی چهارم پیش از میلاد، محل کشف: تپه حصار،  محل نگهداری: موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

مرجع: وبگاه موزه ی باستانشناسی و مردمشناسی دانشگاه پنسیلوانیا

کاسه ی نقره ای دوهزار ساله

ژوئیه 10, 2020 بیان دیدگاه

Paul_Getty_Bowl_Parthian

کاسه ای با چند ردیف تزیینات، جنس: نقره ی زراندود، اندازه: 4.9 در 15.9 سانتی متر، وزن: 287.9 گرم، مکان ساخت: امپراتوری هلنی شرقی، فرهنگ: اشکانی، قدمت: سده ی نخست پیش از میلاد

تزیینات شامل بخشهای مختلفی است. یک گل سرخ در وسط که پیرامون آن با ردیفی تزیین به شکل انتهای برج و باروهای هخامنشی احاطه شده. پس از آن، تزییناتی به شکل گل های پیچک وجود دارد که آن را دو ردیف موج مانند در بر گرفته. در انتها و پیش از لبه ی کاسه ردیف دیگری از تزیین برج و باروی هخامنشی به چشم می خورد.

مرجع: وبگاه موزه ی پاول گتی

کتاب Metalwork from the Hellenized East: Catalogue of the Collections

فنجان نیمکره ی اشکانی با نقش گل سرخ

ژوئیه 7, 2020 بیان دیدگاه

PauGettyHemisphericalCup

نمای زیرین فنجان نیمکره ای با تزیین گل سرخ، جنس: نقره ی زراندود، اندازه: 5.7 در 10.2 سانتی متر، قدمت: سده ی نخست پیش از میلاد (دوره ی اشکانیان)، محل ساخت: شمال شرق ایران، محل نگهداری: موزه ی پاول گتی

فنجان های با نقش گل سرخ در وسط از فنجانهای محبوب دوره  ی هخامنشی بودند. نمای دیگری از همین فنجان

PauGettyHemisphericalCup_2مرجع: وبگاه موزه  پاول گتی